Mūsų vertybės

Evangeliška laisvė – vertiname nepriklausomybę nuo hierarchijos, kitų religinių ar politinių struktūrų ir nuo varžančios tradicijos.
Šv. Raštas yra aukščiausias autoritetas.
Bendruomeniškumas
– skatiname žmogų sieti savo gyvenimą su kitais bendruomenės tikinčiaisiais, kartu tarnauti kitiems.
Evangelijos liudijimas
ir dalinimasis tikėjimus tiek su mažais, tiek su suaugusiais.
Glaudus bendradarbiavimas
tarp LKB bendruomenių – skatiname efektyviai panaudoti turimus išteklius ir ugdyti jų potencialą.
Bendravimas su kitomis bendruomenėmis – siekiame dvasinės vienybės su kitomis krikščioniškomis bendruomenėmis.
Socialinė tarnystė – skatiname bendruomenes rūpintis vargšais.
Šiuolaikiškumas
– Stengiamės šiuolaikinei visuomenei suprantamai skelbti Evangeliją, šlovinti, bendrauti.

Rašyti atsakymą

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>